23.07.2013
23.07.2013

OLGU ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.'NİN 32.000.000 TL OLAN ÖDENMİŞ SERMAYESİ 46.000.000 TL'YE ÇIKARILDI.

Dinar RES'de yapılan kapasite arttırımı sebebiyle, Olgu Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesi 32.000.000 TL'den 46.000.000 TL'ye çıkarılmıştır. 50 MW olarak kurulumu tamamlanan rüzgar enerji santrali, bu kapasite arttırımları ile 115 MW olacaktır.