SSS /

SIKÇA SORULAN SORULAR

Rüzgar nedir?

Dünya, havadan oluşan atmosferle çevrilidir. Hava, gaz ile katı ve sıvı parçacıkların bir karışımıdır. Güneşten gelen enerji atmosferi ve Dünyayı dengesiz bir şekilde ısıtır.

Soğuk hava, sıcak havadan daha fazla hava parçacığı içerir. Bu nedenle soğuk hava daha ağırdır ve atmosfere batarak yüksek basınçlı alanlar oluşturur. Sıcak hava atmosferde yükselir ve düşük basınçlı alanlar oluşturur. Hava, alçak ve yüksek basınçlı alanları dengelemeye çalışır - hava parçacıkları yüksek basınçlı alanlardan (soğuk hava) düşük basınçlı alanlara (sıcak hava) doğru hareket eder. Havanın bu hareketi rüzgar olarak bilinir.

Rüzgar aynı zamanda dünyanın hareketinden de etkilenir. Ekseni etrafında döndükçe hava, daha yüksek basınçlı alanlardan daha düşük basınçlı alanlara doğrudan gitmez. Bunun yerine, hava kuzey yarımkürede batıya ve güney yarımkürede doğuya doğru itilir.

Rüzgar nasıl ölçülür?

Geleneksel olarak rüzgar hızı anemometrelerle ölçülür, anemometreler genellikle dikey bir eksen etrafında dönen rüzgarı yakalayan üç kupadan oluşur. Rüzgar yönü ise windvane ile ölçülür.

Rüzgar verilerini en az bir yıl boyunca ölçtükten sonra, yıllık ortalama rüzgar hızı hesaplanabilir. Rüzgar hızı ve rüzgar yönü istatistikleri bir rüzgar gülünde görselleştirilerek, rüzgar hızının yön başına istatistiksel olarak dağılımını gösterir.

Rüzgar türbini nedir?

Rüzgar türbini, rüzgarın kinetik enerjisini mekanik veya elektrik enerjisine dönüştüren bir makinedir. Rüzgar türbinleri bir temel, bir kule, bir makine dairesi (nasel)  ve bir rotordan oluşur. Temel, türbinin devrilmesini önler. Kule, rotoru ve bir naselitutar.

Motor bölümü ana aks, dişli kutusu, jeneratör, transformatör ve kontrol sistemi gibi büyük ana bileşenleri içerir. Rotor, kanatlardan ve döndükçe onları yerinde tutan göbekten (hub) yapılmıştır.

Rüzgar türbini bileşenleri nelerdir? Hangi malzemelerden yapılır?

Kuleler çoğunlukla boru şeklindedir ve çelik veya betondan yapılmıştır. Kanatlar fiberglas, güçlendirilmiş polyester veya ahşap-epoksiden yapılmıştır. Yansıtılan ışığı azaltmak için yüzey gri ve mattır.

Bir rüzgarsantrali nasıl tasarlanır?

Bir rüzgarsantrali tasarlarken pek çok faktör vardır. İdeal olarak, alan az engelle hakim rüzgar yönünde olabildiğince geniş ve açık olmalıdır. Görsel etkisinin dikkate alınması gerekir - az sayıda, daha büyük güçlerde türbinler genellikle birçok küçük güçteki türbinlerden daha iyidir.

Türbinlerin bakım ve onarım çalışmaları için gerektiğinde kolayca erişilebilir olması gerekir. Gürültü seviyeleri, çiftliğin ulusal mevzuatta öngörülen ses seviyeleriyle uyumlu olması için hesaplanabilir.

Ardından doğru türbin türü seçilmelidir. Bu, konumun rüzgar koşullarına ve peyzaj özelliklerine, türbin yüksekliği, gürültü seviyeleri ve doğa koruma gibi yerel / ulusal kurallara, deprem gibi ekstrem olayların riskine, türbinleri sahaya taşımanın ne kadar kolay olduğuna ve vinçlerin yerel mevcudiyeti gibi koşullar değerlendirilerek rüzgar santralleri tasarlanır.

Rüzgar türbinleri ne kadar verimli?

Rüzgar türbinleri saniyede 3 ila 4 metre rüzgar hızlarında çalışmaya başlar ve yaklaşık 14-15 metre / saniye hızla maksimum güç çıkışına ulaşır. Çok yüksek rüzgar hızlarında, yani 25 metre / saniye şiddetindeki rüzgarlarda (özel yazılımlar ile bu sınır 34 m / s'ye kadar çıkabilir) rüzgar türbinleri üretimi durdurur ve güvenli pozisyona geçer. Rüzgar santrallerinin yıllık kapasite faktörü ortalaması Türkiye’de bölgelere göre değişkenlik gösterir ve % 25 - % 40 seviyelerindedir.

Rüzgartürbinlerinde genellikle neden üç kanat vardır?

Bir rüzgar türbini için optimum kanat sayısı, türbinin yapması gereken işe bağlıdır. Elektrik üretmek için türbinlerin yüksek hızlarda çalışması gerekir, ancak çok fazla dönme kuvvetine ihtiyaç duymazlar. Bu makinelerde genellikle üç veya iki kanat bulunur.

Modern ticari rüzgar türbinlerinin çoğunda, optimum miktarda güç ürettikleri için üç kanat bulunur.

İki kanatlı makine daha ucuz ve daha hafiftir, daha yüksek çalışma hızları, dişli kutusu maliyetini düşürür ve kurulumları daha kolaydır. Neredeyse üç kanatlı türbin kadar iyi performans gösteriyorlar farklı dezavantajları vardır; daha gürültülü olabilirler ve görsel olarak çekici olmayabilirler, döndüklerinde 'sarsıntılı' görünürler.

Neden bir rüzgarsantrallerindeki bazı türbinler çalışırken bazıları duruştadır?

Türbinlerin bazen bakım, bileşenlerin onarımı veya kontrol edilmesi gereken bir arıza olması durumunda durdurulması gerekir. Diğer bir neden çok az veya çok fazla rüzgar olabilir: Rüzgar çok kuvvetliyse, türbinin kapatılması gerekir çünkü hasar görebilir.

Bir rüzgar türbini ne kadar süreyle çalışır?

Rüzgar türbinleri 20-25 yıl elektrik üretmeye devam edebilir. Yaşamları boyunca 120.000 saate kadar sürekli olarak çalışacaklar. Bu, bir otomobil motorunun 4.000 ila 6.000 saat olan tasarım ömrü ile karşılaştırılır.

Bir rüzgar türbini ne kadar elektrik üretebilir?

Bir rüzgar türbininin çıktısı, türbinin boyutuna ve rüzgarın rotordan geçen hızına bağlıdır.

4 MW kapasiteli ortalama bir rüzgar türbini yılda ortalama 12 milyon kWh enerji üretir. Bu değer ortalama 10.000 Türkiye hanesine elektrik sağlamak için yeterlidir.

Rüzgar türbinleri gürültülü mü?

Rüzgar türbinlerinin gürültüsü teknolojik gelişmelerle birlikte önemli ölçüde azaltılmıştır. Geliştirilmiş tasarım, mekanik bileşenlerin gürültüsünü büyük ölçüde azaltmıştır, böylece en çok duyulabilir ses, rotor kanatlarıyla etkileşime giren rüzgarın çıkardığı sestir. Bu, hafif bir hışırtı sesine benzer ve günümüzün diğer ekipmanlarından çok daha sessizdir. Genellikle sessiz kırsal alanlarda bile, esen rüzgarın sesi türbinlerden genellikle daha yüksektir.DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Jeotermal Enerji Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar

YANLIŞ: Jeotermal enerji üretilen bölgelerde yaşam alanları yok oluyor.

DOĞRU: Jeotermal enerji tamamen doğal bir kaynaktır. Yeraltı sularının ısınması ile elde edilen jeotermalenerji dünyada en eski uygarlıklardan bu yana kullanılıyor.

YANLIŞ: Jeotermal enerji depremi tetikliyor.

DOĞRU: Jeotermal enerji ile deprem ilişkisi üzerine yapılan hem ülkemizde hem de dünyada pekçok araştırma bulunuyor. Araştırmalar gösteriyor ki, ülkemiz deprem kuşağı üzerinde yer alıyor ve fayhatlarındaki hareket yaklaşık 13 milyon yıldan beri devam ediyor. Jeotermal üretiminin ise fay hatlarındakiharekete hiçbir etkisi yok.

YANLIŞ: Jeotermal enerji yenilenebilir bir kaynak değildir, sürekli enerji sağlayamaz.

DOĞRU: Jeotermal enerji, yeryüzünün yakın katmanlarındaki magmadan, su, buhar ve sıcak kayalardantemin edilen ve dünya var olduğu sürece kullanılabilecek bir enerji türüdür. Sürdürülebilir, güvenilir, çevredostu ve yerli bir enerji kaynağıdır. Jeotermal enerji kaynakları, hava şartlarından bağımsız olarak 7x24elektrik üretiyor.

YANLIŞ: Jeotermal enerji su kaynaklarını kirletiyor.

DOĞRU: Jeotermal enerji üretilirken yerel su rejimi ve yüzey üzerinde olası etkilerini ortadan kaldırmakiçin jeotermal su ile yer altı suları kesinlikle birbirine karıştırılmıyor. Öte yandan kanunlar ve denetlemelerlesıkı prosedürlere tabi olan jeotermal üretiminde yeraltından alınan yine yeraltına aynı şekilde veriliyor.

YANLIŞ: Jeotermal enerjiden elektrik üretmek çevre kirliliğine yol açar.

DOĞRU: Jeotermal kaynaktan elektrik üretimi sırasında yasal gerekliliklere uyulduğu takdirde çevrekirliliğine yol açmaz.

YANLIŞ: Jeotermal tesislerde üretimde çok yoğun duman havaya yükseliyor.

DOĞRU: Jeotermal enerji yeryüzü tabakasının altında ısınan sulardan elde edilir. Havaya salınan dumanınbu kadar fazla ve yoğun görünmesinin nedeni ise içeriğinde çok yoğun su buharı olmasıdır.

YANLIŞ: Jeotermal santraller tarım faaliyetlerine ve ağaçlara zarar veriyor.

DOĞRU: Karbondioksit oranın artması, sera gazı etkisi ve buna bağlı olarak ortaya çıkan küresel ısınma, hava sıcaklığının yükselmesine ve kuraklığa neden oluyor. Jeotermal enerji ise yönetmeliklere uygun üretildiğinde bölgede bulunan doğal yaşama zarar vermiyor. Jeotermal enerji söylenenin aksine, tarımfaaliyetlerinin artmasını da sağlıyor. Özellikle seracılıkta kullanılıyor ve dört mevsim ürün elde edilmesini kolaylaştırıyor.

Hidroelektrik Enerjisi Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar

YANLIŞ: Hidroelektrik temiz ve verimli bir enerji kaynağı değildir.

DOĞRU: Ülkemizin su kaynakları, doğa koşulları ve buna bağlı ihtiyacımız olan enerji miktarı göz önüne alındığında elde edilecek enerji büyüklüğü hidroelektrik enerjisi hakkında bir bilgi veriyor. Buna bağlı olarak hem doğayı koruyan hem de sürdürülebilir bir enerji olması nedeniyle hidroelektrik enerjisi en uygun enerji türleri arasındadır.

YANLIŞ: Hidroelektrik enerjisi kurulduğu su alanlarını kurutur.

DOĞRU: Hidroelektrik santraller bulunduğu alandan aldığı suyu, enerji ürettikten sonra yeniden doğaya veriyor. Bu sırada su azalmıyor ya da kirlenmiyor.

YANLIŞ: Hidroelektrik enerjisi doğaya zarar veriyor.

DOĞRU: Aksine hidroelektrik tamamen yenilenebilen enerjiden üretildiği için temiz bir enerji kaynağıdır. Üretim ve işlenmesi sırasında karbon emisyonuna yol açmadığı için küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı olumsuz etkilerin azalmasını sağlıyor.

YANLIŞ: Elektrik üretiminde hidroelektrik enerjisi etkin değildir.

DOĞRU: Yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi her geçen gün daha da artıyor. Yalnızca ülkemizin enerji ihtiyacının dörtte biri hidroelektrik enerjisi ile karşılanıyor.

YANLIŞ: Hidroelektrik enerjisi elde etmek için ormanlar yok ediliyor.

DOĞRU: Ülkemizde kayıtlı ve ruhsatlı santraller, ülkemizdeki toplam orman alanının binde 1’inden daha az bir alana denk geliyor. Yeni ruhsat alınması için özel prosedürler ve gerekli altyapı analizleri mevcut.

Rüzgar Enerjisi Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar

YANLIŞ: Rüzgar enerjisi kesintisiz bir güç kaynağı değildir.

DOĞRU: Türkiye’nin rüzgar haritası ülkemizde yılın neredeyse tamamında rüzgar enerjisinden elektrik üretilebileceğini gösteriyor.

YANLIŞ: Rüzgar enerjisi doğal yaşama zarar verir, kuş ölümlerine yol açar.

DOĞRU: Her rüzgar enerji santrali projesi, titizlikle hazırlanan ve resmi kurumlar tarafından onaylanan ÇED raporlarının gerekliliklerine göre uygulanır.

YANLIŞ: Rüzgar enerjisi santralleri gürültü kirliliği yaratır.

DOĞRU: Teknolojideki gelişmelerle birlikte modern bir rüzgar türbini 300 metrelik bir mesafede en fazla bir buzdolabı kadar gürültü yayar. Öyle ki sessiz kırsal bölgelerde esen rüzgarın sesi, genellikle türbinlerin sesinden daha yüksektir.

YANLIŞ: Rüzgar enerjisi santralleri tarımsal faaliyetlere zarar verir.

DOĞRU: Tam tersine rüzgar enerjisi santralleri kurulu olduğu alanın yalnızca yüzde 1’ini işgal eder. Alanın geri kalanı tarım, ormancılık gibi faaliyetlerde kullanılabilir. Rüzgar türbinleri çalışırken çevreye zarar verecek atık çıkmadığından topraklar, göller ve akarsular temiz kalır. Su kullanımına gerek duyulmadığı için tasarruf edilen su, tarıma ve insanların kullanımına ayrılır.

YANLIŞ: Rüzgar türbinlerinin insan sağlığına zararlı elektromanyetik etkiye sebep olur.

DOĞRU: Bir rüzgar santralinin elektromanyetik etkisi son derece düşüktür ve çok küçük bir alanda etkilidir. Yapılan ölçümler manyetik etkinin türbinin tabanında neredeyse ölçümlenemediğini gösteriyor. Bu da bir saç kurutma makinesinin yarattığı elektromanyetik etkinin 10’da 1’i kadar bir değere denk geliyor.