6-7 Ekim 2011

Konferansın ana konusu;  sürdürülebilir iş modellerinin geliştirilmesi ve uygulanması konusunda günümüz önde gelen şirketlerin yaptığı çalışmalardır. Bu çalışmaların uzun vadede geri dönüşlerinin enerji kullanımı ve çevreye olan etkileri azaltma yönünde ne kadar etkili olduğu yapılan örneklemeler ve elde edilen sonuçların paylaşılmasıyla katılımcılara aktarılmıştır.

4 kulvarda eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinliklerde “Ana Oturum”, “Karbon Yönetimi Kulvarı”, “Yeşil Tesisler” ve ”Sürdürülebilir İnovasyon” kulvarları yer almıştır.