BORDO ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş.

Bordo A.Ş. 4628 numaralı Elektrik Piyasası Kanunu Çerçevesinde kurulmuş ve EPDK tarafından tahsis edilen ETS/2132-16/1501 Lisans numarası ile faaliyet gösteren ve PMUM’a kayıtlı bir Toptan Satış şirketidir. Bordo A.Ş. Bu kapsamda elektrik enerjisi alımı, satımı ithalatı ve ihracaatı faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Enerji tedariğini BORDO Enerji’den sağlamak isteyen Serbest Tüketicinin, Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen elektrik enerjisi limit düzeyinde ve/ veya üzerinde tüketimde bulunması, iletim sistemine doğrudan bağlı olması gerekmektedir. Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği çerçevesinde 2012 yılında gerçekleşen toplam elektrik tüketimi 25.000 Kwh'in (mevcut TEDAŞ fiyatları ile ortalama aylık 500-800 TL) üzerinde ise Serbest Tüketici kapsamına girmektedir.

İLETİŞİM

Adres
Ankara Caddesi No: 222
Karaoğlan Mahallesi
GÖLBAŞI 06830
ANKARA
Telefon(90 - 312) 484 0570
Faks   (90 - 312) 484 2677
Webwww.bordoenerji.com.tr
E-Postainfo@bordoenerji.com.tr
 
 

İNDİRİLEBİLECEK DOKÜMANLAR