ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ

4628 numaralı Elektrik Piyasası Kanunu öncesinde Devlet tarafından üretilen elektrik enerjisi, yine devlet tarafından iletim ve dağıtım hatları ile abonelere/işletmelere ulaştırılmaktaydı.

4628 numaralı Elektrik Piyasası Kanunu ile özel toptan satış şirketleri elektrik tedariğini özel elektrik üretim şirketlerinden, diğer toptan satış şirketlerinden ve Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi tarafından dengelemesi ve uzlaştırması yapılan Serbest Piyasadan yapmaktadırlar.

Şirketler, gerek üretim yapan enerji şirketleri gerekse toptan satış şirketleri aracılığı ile serbest tüketicilere ikili anlaşmalar ile indirimli elektrik enerjisi satabilir duruma gelmiştir. Bu bağlamda, sağlanan indirimli elektrik enerjisi kullanımı sadece faturaya esas Enerji bedelini azaltmakla kalmayıp bu bedel üzerinden hesaplanan vergileri de azaltmaktadır. Serbest Tüketicilerin indirimli enerji almayı tercih etmeleri durumunda mevcut iletim ve dağıtım hatları değişmeyeceğinden ve yapılan işlemler sözleşme ve başvuru niteliğinde olduğundan tedarikçinin değiştirilmesi esnasındaki işlemler herhangi bir yapısal değişikliğe gitmeyi gerektirmemektedir. Sonuç olarak sadece tedarik edilen elektrik enerjisinin üretim kaynağı değişecek diğer iletim ve dağıtım altyapıları aynı kalacaktır.

Mogan Enerji ve Yatırım Holding A.Ş.’nin elektrik toptan satış faaliyetleri hakkında daha detaylı bilgi “Bordo Enerji” başlığı altında yer almaktadır.