YENİLENEBİLİR ENERJİ

Yenilenebilir enerji, doğal süreçlerde var olan potansiyelin süreklilik çerçevesinde akışından elde edilen enerji türüdür. Yenilenebilir enerji kaynaklarının en büyük özellikleri temiz, ucuz güvenilir ve dışa bağımlılığı azaltan kaynaklar olmalarıdır.  

Yenilenebilir enerji kaynakları olarak; rüzgar, güneş, jeotermal, dalga, hidroelektrik, biyogaz gibi kaynaklar örnek verilebilir. Yenilenebilir enerji bilinçli şekilde kullanıldığı ve işletildiği sürece, tesisler, hayvanlar ve insanlar tarafından kalıcı olarak tüketilmesi mümkün değildir. Fosil yakıtlar ise çok uzun bir zaman çizelgesi göz önüne alındığında, teorik olarak yenilenebilirken, yakın gelecekte tamamen tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Hidrokarbon içeren kömür, petrol ve doğal gaz gibi enerji üretimi sırasında karbondioksit salımına yol açan fosil yakıtların yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması hem çevre kirliliğini azaltmakta hem de karbon ticareti imkanını doğurmaktadır. Ayrıca yenilenebilir kaynaklar, enerjide dışa bağımlılığın azalmasına ve santralin kurulduğu bölgede istihdamın artmasına katkıda bulunmaktadır.

Bu özellikleri sayesinde yenilenebilir enerji sektöründeki yatırımlar, devletin sağladığı teşvik imkanları ile desteklenirken, halkın ve sivil toplum örgütlerinin desteği ile de güçlenmektedir.

MOGAN ENERJİ VE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.’nin yenilenebilir enerji yatırımları hakkında daha detaylı bilgi “İştirakler” başlığı altında yer almaktadır. İştiraklerimiz sayfası için tıklayınız.