FOSİL YAKIT /

FOSİL YAKIT

Fosil yakıtlar hidrokarbon içeren kömür, petrol ve doğal gaz gibi doğal enerji kaynaklarıdır. Fosil yakıtlar, ölen canlı organizmaların oksijensiz ortamda milyonlarca yıl boyunca çözülmesi ile oluşur. Fosil yakıtlar endüstriyel alanda çok geniş bir kullanım alanı bulmaktadır.

Günümüzde gerek enerji verimliliği gerekse karbon salımı bakımından enerji üretiminde doğalgaza yönelim olduğu görülmektedir. Geliştirilen ileri teknoloji ürünü gaz türbinleri ile kurulu güç verimleri % 60,75 gibi yüksek oranlara çekilebilirken, doğal gaz santralinin karbon salımı değerinin kömür santraline göre % 50 ila % 70 daha az olduğu belirtilmektir.

 

Bir doğalgaz kombine çevrim santralinin çalışma prensibi basitçe şu şekilde özetlenebilir. Doğalgaz ve hava karışımı,gaz türbinine girmeden önce yanma odalarında yakılır. Yanan ve genleşen gaz, türbin kanatlarına çarparak türbini çevirmeye başlar. Bu şekilde gaz türbininde elde edilen kinetik enerji, türbin şaftına bağlı olan generatörde elektrik enerjisine dönüştürülür.

İkincisinde ise Gaz türbin çıkışındaki yaklaşık 550°C’deki atık gaz buhar kazanlarına verilir. Kazan borularındaki su buhara çevrilir ve buhar türbinine gönderilerek türbin çevrilmeye başlanır. Bu şekilde buhar türbininde elde edilen kinetik enerji, türbin şaftına bağlı olan generatörün ikazlanmasıyla ikinci kez elektrik enerjisine çevrilir.

Mogan Enerji ve Yatırım Holding A.Ş.’nin fosil enerji kaynakları ile ilgili yatırımları hakkında daha detaylı bilgi “İştirakler” başlığı altında yer almaktadır.