KARBON TİCARETİ

Küresel ısınma ile birlikte yaşanan iklimsel değişiklikler, tüm canlı yaşam koşulları ve ekonomiler üzerinde hissedilir olumsuz etkiler meydana getirmektedir. Hükümetler arası İklim Değişikliği Panelinin 2007 yılında yayınlanan 4.Raporuna göre iklimsel değişikliğin nedeni; havadaki sera gazı salımlarının artışı ile birlikte atmosfer ve deniz sıcaklıklarında görülen artıştır. Buradan hareketle Birleşmiş Milletler öncülüğünde insan kaynaklı sera gazı salımlarının azaltılması için pek çok ülke harekete geçti. Bu alanda atılan en kapsamlı adım, 1997 yılında Kyoto Protokolünün imzaya açılmasıdır. Kyoto Protokolü, taraf ülkelerin sera gazı salımlarını azaltmaya yönelik yükümlülükleri yerine getirebilmeleri için teknik ve ekonomik mekanizmalar önermektedir. Kyoto Protokolü bu ilişki çerçevesinde bir Karbon Piyasası doğmasını sağlamış ve bu piyasa kısa sürede hatırı sayılır ölçüde büyüme göstermiştir.

Karbon piyasaları, Zorunlu Karbon Piyasaları ve Gönüllü Karbon Piyasaları olarak ikiye ayrılırlar. Türkiye, Kyoto Protokolü çerçevesinde herhangi bir yükümlülüğü olmadığından, projeler çeşitli standartlara kayıt olarak, Gönüllü Karbon Piyasasında yer almaktadır. Gönüllü Karbon Piyasası, küresel iklim değişikliklerine duyarlı şirketlerin faaliyetleri ile ortaya çıkardıkları karbon salımına karşılık, başka bir şirketin aynı miktarda karbon tasarrufu sağlayan projesinde belgelendirdiği karbon azaltım sertifikasını satın alması olarak özetlenebilir.

MOGAN ENERJİ VE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.’nin karbon ticareti çalışmaları hakkında daha detaylı bilgi “İştirakler” başlığı altında yer almaktadır. İştiraklerimiz sayfası için tıklayınız.